מכללת אומגה לרוחניות מעשית

כניסה למערכת הניהול

אנו ניצבים בהתמדה מול הזדמנויות אדירות המחופשות לבעיות בלתי
פתירות

~ לי איאקוקה ~