מכללת אומגה לרוחניות מעשית

כניסה למערכת הניהול

כשנסגרת דלת אחת - נפתחת אחרת,
אבל לעיתים קרובות אנו ממשיכים להביט
בצער רב כל כך בדלת הסגורה,
עד שאיננו רואים את זו שנפתחה בפנינו

~ אלכסנדר גרהאם בל ~