ה כ ו ח - ל ר פ א!
איך ליצור בריאות טובה בעזרת חכמת הגוף
ולהיטען בתדרי מרפא ואנרגטיות?

מיני קורס מהפכני - הפעילו את כוחות הריפוי ליצירת בריאות ואנרגטיות !

מכללת אומגה לרוחניות מעשית © כל הזכויות שמורות